Polyamorie lijkt tegenwoordig als ‘trend’ te worden gezien: iets wat komt en gaat. Is dat wel zo? Is monogamie dan eigenlijk ook geen langgerekte trend? In deze rubriek wordt uitgelegd hoe polyamorie hedendaags wordt beleefd, in hoeverre het verschilt van polygamie, welke opvattingen er waar zijn en welke de plank volledig misslaan.